Data

10.03.2024 - 12:00 - 16:00

Zapraszamy wystawców do przysyłanie zgłoszeń do udziału w Wiosennych Targach Artystycznych, które w tym roku odbędą się wcześniej niż zazwyczaj bywało, bo już 10 marca.

Aby wziąć udział w Wiosennych Targach należy wypełnić, podpisać i dostarczyć kartę zgłoszenia w sposób wskazany w Regulaminie znajdującym się poniżej. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 marca.

REGULAMIN WIOSENNYCH TARGÓW ARTYSTYCZNYCH 2023

TARGI – KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA 2024