Data

14.06.2024 - 17:00 - 19:00

Malowanie na obrazkach ‚ z odzysku” – malowanie olejne. Wykorzystanie płóciennych obrazów niedokończonych.