Data

12.04.2023 - 12:00 - 15:00

Wprogramie

12:00 Msza św. w kościele parafialnym w intencji patrona biblioteki 1 100 urodziny

13:00 Spotkanie w siedzibie Biblioteki Publicznej w Bojanie

– Uroczyste odsłonięcie portretu patrona

– Przywitanie gości przez Dyrektora Biblioteki

– Występ uczniów Szkoły Podstawowej w Bojanie

14:30 Spotkanie w Centrum Samorządowym w Szemudzie

– Odsłonięcie tablicy w Szemudzie

– Wystąpienia gości

– Poczęstunek i zwiedzanie obiektu