Data

10.01.2024 - 11:00 - 12:00

Uniwersytet III wieku Gminy Szemud, zaprasza zapisanych na zajęcia z języka angielskiego na spotkanie organizacyjne. Spotkanie odbędzie się w Centrum Samorządowym w Szemudzie o godzinie 11:00