Data

07.11.2021 - 12:15 - 13:15

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie (Hala Sportowa) 07.11.2021 godzina 12,15

Dotknąć obrazu (ang. Touching the Icon) reż. Olga Blumczyńska, Barbara Ostrowska

W filmie udział wzięli:

Obraźniczki z Szemudu   Natalia Kleina, Angelika Czoska, Nina Kaźmierczak, Anna Zielecka, Mariola Baranowska, Dominika Dopke, Amelia Przytulska, Emilia Plichta, Paulina Kreft

Obraźnicy z Kościerzyny Paweł Zaborowski, Adrian Olender, Robert Literski, Błażej Bottcher

oraz Małgorzata Kleina, Katarzyna Kleina, Marek Kłosowski, Mateusz Kubiszewski, Olga Blumczyńska (głos)

Streszczenie filmu        Pochodząca z Kaszub etnografka wraca w swoje rodzinne strony, by przyjrzeć się ludowej religijności. Dobrze zna ją ze swojego domu, ale odcina się od niej w dorosłym życiu. Poznaje młodych Kaszubów, stojących przed wyzwaniem ratowania tradycji pokłonów i tańca ze świętymi obrazami. Przygotowują się oni do pielgrzymki, podczas której będą dźwigać na swoich barkach ponad stukilogramowy obraz. Niemoc fizyczna oraz konieczność uczenia się tradycji z YouTuba uświadamiają im, jak trudne czeka ich zadanie.An ethnographer from Kashubia returns to her haunt to observe that region’s folk religiosity, with which she’s very familiar since childhood, but from which she distances herself in her adulthood.  She meets young Kashubians facing the challenge of saving the centuries-old tradition of ritualized bowing to and dancing with holy icons.  The young people are getting ready for a pilgrimage, during which they will carry the painting weighing over 100 kgs on their shoulders.  Their physical weakness and the necessity of learning the specialized dancing techniques from videos on YouTube make them aware of the difficult task they are facing.

Pełna czołówka filmu

Scenariusz i reżyseria Olga Blumczyńska, Barbara Ostrowska

Zdjęcia Barbara Ostrowska, Sławomir Witek oraz Wojciech Ostrowski, Olga Blumczyńska, Robert Włodarski, Przemysław Snopek

 Montaż Agata Cierniak

Dźwięk Piotr Pastuszak, Olga Blumczyńska, Barbara Ostrowska, Robert Włodarski, Studio Ton

Muzyka Radosław Kruszyna

Korekcja barwna Magdalena Kulak

Udźwiękowienie Piotr Pastuszak

Opracowanie graficzne Assi Kootstra

Konsultacja naukowa dr hab.prof. UJ Anna Niedźwiedź

Producent Muzeum Narodowe w Gdańsku

Film został zrealizowany w ramach projektu naukowego  Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku pn. “Kaszubskie pokłony feretronów”

Zespół badawczy Krystyna Weiher-Sitkiewicz, Anna Ratajczak-Krajka, Waldemar Elwart

Credits

Written and directed by Olga Blumczyńska, Barbara Ostrowska

Filmed by Barbara Ostrowska, Sławomir Witek and Wojciech Ostrowski, Olga Blumczyńska, Robert Włodarski, Przemysław Snopek

Edited by Agata Cierniak

Sound by Piotr Pastuszak and Olga Blumczyńska, Barbara Ostrowska, Robert Włodarski, Studio Ton

Music by Radosław Kruszyna

Colourist Magdalena Kulak

Sound Editor Piotr Pastuszak

Graphic Editor Assi Kootstra

Consultant  Associate Professor Anna Niedźwiedź

Producer National Museum in Gdańsk, Poland

This film was shot under the auspices of a research project of the Ethnography Division of the National Museum in Gdańsk: Kashubian Salutes of Holy Processional Icons

Research Team Krystyna Weiher-Sitkiewicz, Anna Ratajczak-Krajka, Waldemar Elwart

Participants in the film:

 Processional icon bearers from Szemud Natalia Kleina, Angelika Czoska, Nina Kaźmierczak, Anna Zielecka, Mariola Baranowska, Dominika Dopke, Amelia Przytulska, Emilia Plichta, Paulina Kreft

Processional icon bearers from Kościerzyna Paweł Zaborowski, Adrian Olender, Robert Literski, Błażej Bottcher

and Małgorzata Kleina, Katarzyna Kleina, Marek Kłosowski, Mateusz Kubiszewski, Olga Blumczyńska (głos)

Noty biograficzne reżyserek

Olga Blumczyńska

Antropolog, filmowiec oraz pasjonatka archiwalnych fotografii i kolekcjonowania opowieści w duchu historii mówionej. Ukończyła Instytut Orientalistyczny oraz studia I stopnia Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Kształciła się pod kątem filmowym w Wajda School w Warszawie (kurs DOK Pro) oraz w Gdyńskiej Szkole Filmowej (Pomorskie Warsztaty Filmowe).

Zajmowała się produkcją reportaży dla Polskiej Akcji Humanitarnej, m.in. z Somalii i Sudanu Południowego. Pracowała dla Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie stworzyła portal historii mówionej www.archiwumemigranta.pl kolekcjonujący filmowe oraz dźwiękowe opowieści polskich emigrantów rozsianych po całym świecie. Wyreżyserowała dwa filmy dokumentalne: “Stany Przeszłe” opowiadający o życiu Polonii na nowojorskim Greenpoincie oraz “Dotknąć obrazu”, w którym przygląda się kaszubskiej tradycji tańca feretronów. Obecnie pracuje jako niezależny badacz i filmowiec, realizując projekty społeczne i dokumentacyjne we współpracy z instytucjami kultury.

An anthropologist and a filmmaker, an enthusiast of archival photography and collecting oral history stories. She graduated from the Institute of Oriental Studies and got a special degree in Ethnology and Cultural Anthropology Studies at the University of Warsaw.  She also took a documentary film course at the Wajda School in Warsaw (DOK Pro course) and Pomeranian Film Workshops at the Gdynia Film School.

She was involved in the production of films for Polish Humanitarian Action from Somalia and South Sudan. She also worked for the Emigration Museum in Gdynia, where she created the oral history archive  www.archiwumemigranta.pl, collecting film and audio stories of the Polish diaspora. She directed two documentaries: Past States of Mind, relating the life of the Polish community in Greenpoint, a district of Brooklyn, New York; Touching the Icon, where she shine a spotlight on the Kashubian tradition of feretron dancing.  Currently, she is a freelance researcher and filmmaker, carrying out social and documentary projects in cooperation with cultural institutions.

Barbara Ostrowska

 Filmowiec I fotograf. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Studium Fotografii im. Ireny Oleszkiewicz w Sopocie. Po odbyciu stażu w USA pracowała dla Polskiej Agencji Prasowej jako fotograf etatowy. Jej zdjęcia były publikowane w gazetach codziennych oraz magazynach. W latach 2015-2017 realizowała notacje audio, video oraz krótkometrażowe filmy dokumentalne dla Archiwum Emigranta Muzeum Emigracji w Gdyni. W 2018 roku otrzymała stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury. Aktualnie jest niezależnym filmowcem i fotografem – realizuje zlecenia dla muzeów, instytucji i firm.

Director of short documentary films, videographer and photographer based in Gdynia, Poland. She graduated from Photography School of Sopot and University of Gdansk. After internship in USA she became staff photographer for Polish Press Agency. Her work has been published in a variety of newspapers and magazines. In 2015-2017 she worked for Museum of Emigration in Gdynia in Emigrants’ Archive Department where she co-produced, shot and edited video testimonials and short documentary films. In 2018 she received scholarship for artists granted by the Marshal of Pomeranian Province. Currently she is a freelance director, videographer and photographer – working on commissions from museums, institutions and companies.