Data

02.12.2023 - 09:00 - 16:00

Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP. Turniej we współpracy z Zarządem Gminnym i Powiatowym Związku OSP RP. Zgłoszenia , regulamin i informacje w w/w zarządach.