Data

24.04.2019 - Całodniowe

2.WOK Łebno_Zgłoszenie i Zgoda na przetwarzanie danych_konkurs plastyczny

Zwiastuny wiosny konkurs

regulamin konkurs Zwiastuny wiosny

„Zwiastuny wiosny” Konkurs plastyczny Regulamin 1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie – Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie 2. Celem konkursu jest : rozbudzenie twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży oraz ukazanie piękna nadchodzącej pory roku – wiosny. 3. Konkurs skierowany jest do dzieci z klas „0”-VIII szkoły podstawowej. 4. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę. 5. Format pracy – A3 lub A4, technika wykonania pracy – dowolna . 6. Prace oceni komisja konkursowa powołana przez opiekuna WOK Łebno. 7. Prace będą ocenianie w kategoriach: klas „0” klasy I –III klasy IV -VIII 8. Komisja oceni prace pod względem : pomysłowości w ujęciu tematu, wykorzystania różnych technik plastycznych, samodzielności i estetyki wykonanej pracy. 9. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w WOK Łebno a zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody. 10.Prace należy podpisać na odwrocie : imieniem i nazwiskiem oraz określić wiek, klasę oraz szkołę, do której uczęszcza autor danej pracy oraz tel. kontaktowy opiekuna lub rodzica. 11.Prace należy nadesłać do 26 kwietnia 2019r. na adres: Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4a, 84-217 Szemud lub dostarczyć osobiście. 12.Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową o wynikach konkursu oraz o sposobie odbioru nagrody. 13.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. 14.Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 676-10-50 (pon.-pt. 16.00-19.30) lub 663-831-330