Data

17.10.2021 - 17:00 - 19:00

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie z mobilnym sprzętem oświetleniowym dzięki wsparciu PSE

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zostanie doposażone
w
mobilny sprzęt oświetleniowy. Inicjatywa będzie zrealizowana dzięki grantowi otrzymanemu w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na przedsięwzięcie przeznaczono prawie 20 tys. złotych.

 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie otrzyma dofinansowanie na mobilny sprzęt oświetleniowy, który znacznie wpłynie na jakość działania i możliwości Centrum. Sprzęt podniesie jakość i poziom artystyczny przedstawień, koncertów, prezentacji scenicznych czy wydarzeń sportowych na terenie gminy Szemud. Pozytywnie wpłynie na poszerzenie oferty instytucji i dodatkowo zmniejszy koszty związane z organizacją imprez. Odpowiednie oświetlenie jest nie tylko elementem zapewniającym dobrą widoczność, ale również integralną częścią dekoracji. Światło sugerować może kolejne etapy spektaklu czy wskazywać ważne postacie.  Oświetlenie jest także ważne w realizacjach projektów on-line.

 

Gmina Szemud jest oddalona od dużych ośrodków kulturalnych. Poszerzenie oferty instytucji pozwoli na zwiększenie dostępu do rozrywki i kultury dla wszystkich mieszkańców gminy. Pierwszą okazją  wykorzystania nowego oświetlenia będzie wystawienie spektaklu teatralnego przez amatorską Szemudzką Grupę Teatralną. Wydarzenie planowane jest na 17 października 2021 r. w Hali widowiskowo-sportowej w Szemudzie.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.