Z radością informujemy, że w Łebieńskiej Hucie powstał nowy plac zabaw! Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki grantowi, który otrzymaliśmy w dobrosąsiedzkim programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Szkoła otrzymała 20 tys. złotych!
W ramach realizacji projektu zamontowano m.in. schodki z barierkami, tunel, trap, belkę balansującą, zjeżdżalnię oraz podwójną, równoważną huśtawkę. Nowe miejsce do zabawy służy wzmacnianiu więzi między rówieśnikami i promocji zachowań prospołecznych.
Szkoła prowadzi na placu zajęcia ruchowe z uczniami. Plac zabaw pełni również rolę zaplecza rekreacyjnego dla najmłodszych mieszkańców w czasie imprez okolicznościowych.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.
Więcej informacji o działalności Polskich Sieci
Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl [1] i www.wzmocnijotoczenie.pl [2].

Plac zabaw w Łebieńskiej Hucie