STYPENDIA GMINY SZEMUD – PRZYZNANE !

W dniu 28 października 2021 r. podczas XXVII Sesji Rady Gminy Szemud zostały wręczone stypendia naukowe, stypendia dla uczniów uzdolnionych w dziedzinie kultury i/lub sportu oraz jednorazowe stypendia specjalne.  Łącznie Komisja stypendialna przyznała łącznie 23 stypendiów w pięciu kategoriach. Stypendia wręczali : przewodnicząca Rady Gminy Szemud Aleksandra Perz, Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, Sekretarz Gminy Barbara Rzeszewicz oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Jacek Nawrocki.

W kategorii szkół podstawowych stypendium otrzymali:

  • Bartosz Kuśmierek – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie,
  • Inga Lieske – Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie.
  • Fabian Okrój – Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie.Julia Wojtysiak – Szkoła Podstawowa w Bojanie.
  • Maksymilian Merchel – Społeczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem Dobrzewino – Karczemki w Karczemkach,
  • Jakub Łachan – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplattew Kielnie,
  • Nikodem Bladowski – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie.
  • Paulina Urban – Szkoła Podstawowa w Bojanie.
  • Adam Gałęziewski – Społeczna Szkoła Podstawowa z Przedszkolem Dobrzewino – Karczemkiw Karczemkach,
  • Hanna Sapletta – Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szemudzie,

W kategorii liceów i techników:

  • Olivier Falba – XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
  • Julia Konkel – Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie,
  • Oliwia Kwidzińska – I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie.
  • Paulina Bach – Technikum hotelarskie w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.

Ponadto przyznane zostały również stypendia dla studentów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5, zaangażowani w działalność naukową, artystyczną itp.:

  • Igor Szymanowski – Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
  • Kinga Ułasik – Politechnika Warszawska
  • Katarzyna Kania – Politechnika Warszawska .

 Komisja przyznała również stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i/lub sportu następującym uczniom:

  • Julia Szwichtenberg – osiągnięcia w dziedzinie sportu w dyscyplinie: koszykówka,
  • Zofia Szwichtenberg – osiągnięcia w dziedzinie sportu w dyscyplinie: koszykówka,
  • Zoja Syguda – osiągnięcia w dziedzinie kultury: gra na skrzypcach, wokal.
  • Maja Kwidzińska – osiągnięcia w dziedzinie sportu w dyscyplinie: jazda figurowa na rolkach

Jednorazowym specjalnym stypendium za szczególne osiągnięcia zostały wyróżnione: Nadia Pysz, która osiąga znakomite oceny w trakcie całej nauki, bierze aktywny udział w licznych projektach, debatach oksfordzkich (MUN) oraz Sandra Lieske za liczne  sukcesy w dziedzinie sportu Karate SHOTOKAN indywidualnych startach, zdobywając miejsca medalowe na zawodach krajowych jak i międzynarodowych.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy dalszych, bardzo dobrych wyników w nauce, sporcie oraz kulturze.

B.Węzeł