Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie nie przyjmuje obecnie żadnych zgłoszeń na stoiska handlowe podczas Pomorskiego Święta Plonów. Jednocześnie informuję, że wysyłane obecnie zgłoszenia wystawców nie będą rozpatrywane. Zgłoszenie stoiska będzie możliwe tylko i wyłącznie na druku stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Szemud   w sprawie odpłatności za wynajem miejsc  pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno-rozrywkowe na sprzedaż w czasie trwania Pomorskiego Święta Plonów w Szemudzie w dniach 9-10 września 2023 r. – po jego podpisaniu i opublikowaniu na stronie GCKSiR w Szemudzie. Zarządzenie obecnie jest w trakcie opracowywania związanego z ustalaniem dostępności miejsca na w/w działalność.