Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych i średnich, uzdolnionych plastycznie do udziału w Konkursie Plastycznym „Razem dla Niepodległej”. W stosunku do lat ubiegłych ulega rozszerzeniu tematyka prac. Chętnie widziane będą prace zawierające elementy dotyczące całej historii Polski – od początków państwa, aż do czasów współczesnych. Tematem prac może być również patriotyzm w XXI w. a także wyraz osobistego przeżywania miłości Ojczyzny – „mój patriotyzm”. Mamy nadzieję, że tak wszechstronna tematyka spotka się z Państwa uznaniem. Prace należy przysyłać pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4a, 84 -217 Szemud, bądź dostarczyć osobiście pod ww. adres, najpóźniej do dnia  6 listopada 2020r. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez Jury i będą zdobić gminne uroczystości związane z obchodami Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jeśli sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu nagrody będą wręczane w dniu 11 listopada w hali sportowej w Szemudzie. W przeciwnym razie, zostaną one dostarczone zwycięzcom do miejsc ich działalności ( szkoła, przedszkole, dom itp.),  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wszelkich informacji udziela Aleksandra Perz tel.: 601 – 711 – 181, email : a.perz@szemud.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH – konkurs plastyczny

Metryczka – konkurs plastyczny

Regulamin – konkurs plastyczny

rptoz