plakat

trybuny, balkon

parter płyta

Bilet dostępne w biurze Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie