Jak zapewne dobrze pamiętamy, od dwudziestu lat z górą, każdego roku w bojańskiej świątyni, w dniu Objawienia Pańskiego tj. 6 stycznia miały miejsce Koncerty Kolęd organizowane wprzódy przez parafię p. w. Św. Jadwigi Królowej w Bojanie, w ostatnich zaś latach w znacznym stopniu organizację wspomagało Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Koncerty odbywały się pod patronatem Wójta Gminy Szemud Ryszarda Kalkowskiego. Występowały znakomite zespoły – chóry, orkiestry, zespoły popowe. W różnych stylach i aranżacjach, zawsze u stóp Małego Jezuska. W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność wysłuchać gospodarzy tj. Żeński Zespół Wokalny „Jagiellonki” oraz scholę dziecięcą o tej samej nazwie – z Bojana. Gościnnie wystąpiła Orkiestra Dęta  Gminy Szemud pod kierunkiem Wojciecha Kubika, która zachwyciła muzykalnością i lekkością brzmienia. Gościem z dalekich stron był zespół folklorystyczny Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia, który pokazał nam kolędy śpiewane na południu Polski. Tak było… W bieżącym roku, z przyczyn oczywistych, takiego koncertu urządzić nie możemy. Niemożliwe jest jednak, byśmy pozwolili by nasza piękna polska tradycja kolędowania przy żłóbku zaginęła. Zapraszamy Państwa zatem byście w gronie rodzinnym, w waszych zespołach nagrywali telefonem piosenki ,oczywiście wraz z wizją, i przysyłali je do nas, po prostu, poprzez aplikację Messenger na konto Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Wszystkie kolędy, pastorałki, piosenki o Bożym Narodzeniu, w każdym języku umieścimy na naszym profilu FB . Nie będzie to tym razem żaden konkurs, nie będzie Jury – po prostu KOLĘDUJMY MAŁEMU tak jak możemy, jak umiemy najpiękniej. Jedynie publiczność poprzez polubienia będzie mogła wybrać swojego ulubieńca. Wzorem  koncertu „na żywo”, gdzie publiczność najgoręcej oklaskuje swoich faworytów, tu poprzez kciuki w górę wskaże swego zwycięzcę. Wasze wykonania możecie przysyłać do 17 stycznia. Czekamy i mamy gorącą nadzieję, że będzie nas bardzo wielu. Dzieci, dorosłych, solistów i zespoły.

Oto Regulamin naszej akcji:

Regulamin internetowej akcji: „KOLĘDUJMY MAŁEMU”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia GCKSiR zaprasza do udziału w Wielkiej  Bożonarodzeniowej Akcji „Kolędujmy Małemu”.

Akcja ma na celu:

 • Pobudzanie aktywności artystycznej
 • Wyłanianie talentów muzycznych
 • Tworzenie ciepłej, przyjaznej atmosfery
 • Poszukiwanie mniej znanych utworów o tematyce Bożego Narodzenia poprzez zaprezentowanie wybranych piosenek, za pomocą krótkiego filmu, który zostanie wyemitowany w mediach społecznościowych (fb GCKSiR)
  .INSTRUKCJA:
 1. Wybierz ciekawą kolędę, pastorałkę, piosenkę o Bożym Narodzeniu.

Najmilej widziane kolędy w języku kaszubskim

 1. Nagraj piosenkę przed kamerą (wystarczy ta wbudowana w telefon).
 2. Prześlij gotowy materiał wraz z danymi kontaktowymi ( adres, nr telefonu, wiek wykonawcy) mailem na adres perz@szemud.pl lub Messenger GCKSiR w Szemudzie,  najpóźniej do 17 stycznia 2021 r.
 3. Przeprowadzony zostanie plebiscyt na Nagrodę Publiczności. Wykonanie, które zdobędzie najwięcej polubień otrzyma ww. Nagrodę. Wynik głosowania opublikowany zostanie 23 stycznia.
 4. Przesłanie filmiku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację w serwisie społecznościowym Facebook oraz mediach ( strona internetowa, miesięcznik „Lesok” itp.) a co za tym idzie publikację wizerunku oraz nazwiska i imienia. Opublikowany zostanie WYŁĄCZNIE film. Pozostałe dane, potrzebne do przeprowadzenia akcji pt.: ” Kolędujmy Małemu”, pozostają do wiedzy Organizatora tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników internetowej „Kolędujmy Małemu” oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (84-217 Szemud, ul. Szkolna 4A);
 • Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – na podstawie udzielonej zgody).
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia akcji, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 • Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, wiek, wizerunek.
 • Szczegółowe informacje nt. polityki przetwarzania danych Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, w tym o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem danych, znajdują się na stronie internetowej GCKSiR Szemud: http://bip.gcksir.szemud.pl/ochrona_danych/