Historia Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej -2007-2015

Wykaz uczestników Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w latach -2007-2015

protokół  – X  Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej -2016

 

Galeria