Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w dobie pandemii nie zamknęło swej działalności, jednak zdając sobie sprawę z jak dużymi problemami organizacyjnymi spotykają się opiekunowie grup, mając również  na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i nauczycieli, proponuje inne, zmienione formy przeprowadzania konkursów gminnych. Główną zmianą jest miejsce prezentacji konkursowego spektaklu. W tym roku Jury przyjedzie do Państwa placówki, by obejrzeć i nagrać spektakl w terminie przewidzianym w Regulaminie i umówionym w dogodnym dla Państwa i Organizatorów czasie. Kolejną zmianą będzie pokazywanie nagranego spektaklu na profilu fb GCKSiR, gdzie publiczność będzie mogła wybrać swoją ulubioną grupę.

Regulamin przewiduje udział grup nie tylko działających w szkołach, czy przedszkolach ale również tworzących przy stowarzyszeniach, domach kultury, parafiach, czy po prostu w zespołach rodzinnych.

Czas pandemii, to czas bardzo trudny dla wszystkich. Dla dorosłych, którzy muszą odnaleźć się w ciągle zmieniającej się, nieznanej dotąd rzeczywistości, ale także dla dzieci i młodzieży, która dopiero poznaje świat i reguły nim rządzące – a przecież one w obecnej chwili nie są pewne ani stałe. Sztuka zawsze była lekarstwem na lęki i niepowodzenia a teatr przez zasłonę granej postaci pozwala wyrazić to, co trudne do wypowiedzenia w realnym życiu. W tym roku chcemy przedstawiać baśnie i legendy polskie i kaszubskie. Czyż można znaleźć wdzięczniejszy temat do pokazania barwnego, radosnego ale i tajemniczego widowiska? Zapraszamy zatem do udziału.

karta-zgłoszenia-2020

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 2020

Regulamin 2020

cof