GMINNE CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI W SZEMUDZIE ZAPRASZA maluchy, dzieci i młodzież do lat 18 do wzięcia udziału
w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „ŚWIĘTA RODZINA”

REGULAMIN ŚW. RODZ. 2018