Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, zaprasza do zwiedzania „Galerii w Kielnie”. Wszystkie prezentowane prace zostały wykonane na terenie naszej gminy. Wystawa obejmuje obrazy powstałe podczas plenerów malarskich organizowanych corocznie przez GCKSiR w Szemudzie. Bardzo ciekawą ekspozycję stanowi zbiór artystycznej ceramiki. Ceramika powstaje w działającej w ramach GCKSiR w Szemudzie: Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu. ASTiW w Donimierzu kieruje pani Małgorzata Kaszubowska. Dopełnieniem naszej wystawy są rzeźby, które powstały podczas corocznych plenerów rzeźbiarskich organizowanych przez GCKSiR w Szemudzie. Zwiedzanie galerii jest bezpłatne, należy je wcześniej ustalić z dyr, GCKSiR w Szemudzie Tomaszsem Stein pod nr 691733259.

Galeria Sztuki w Centrum Muzycznym w Kielnie