Inauguracja Uniwersytetu III wieku w Gminie Szemud.

W dniu 21 listopada 2023 roku w Szemudzie, odbyła się inauguracja Uniwersytetu II wieku. Licznie przybyłych znakomitych gości w imieniu gospodarzy gminy przywitała Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Perz. Uroczystego otwarcia Uniwersytetu II wieku w Gminie Szemud dokonali: Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, Przewodnicząca Rady Gminy Szemud Aleksandra Perz i Sekretarz Gminy Szemud Barbara Rzeszewicz. Inauguracyjny wykład wygłosił dr hab. Michał Kaczmarczyk profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Po wykładzie zgromadzeni mieli możliwość wysłuchania koncertu przygotowanego przez księdza dr hab. Roberta Kaczorowskiego. W koncercie muzyki poważnej wystąpili: Marcin Ciszewski – kontratenor, Robert Kaczorowski – baryton, Tianji Liu – baryton, Qinyuan Wang – bas, Anna Mikolon – fortepian. Po koncercie Wójt Gminy Szemud wręczył kwiaty obchodzącej w tym dniu urodziny pani dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Szemud Iwonie Piastowskie, a obecni na Sali odśpiewali „sto lat”. Należy tutaj podkreślić , że pani Iwona pilotuje projekt Uniwersytetu III wieku w Gminie Szemud. Na zakończenie inauguracji głos zabrał pan Józef Baszanowski – aktywny senior, bardzo zaangażowany w powstanie Uniwersytetu III wieku w Gminie Szemud. Po zakończeniu całego programu inauguracji, wszyscy spotkali się na „patio urzędu” gdzie już nieoficjalne rozmowy przy kawie i cieście trwały jeszcze długi czas.

Tomasz Stein

Fotorelacja z inauguracji Uniwersytetu III wieku w Gminie Szemud