W dniu 17 września 2023 roku w Kielnie, odbyła się uroczystość odsłonięcia wyremontowanego grobu żołnierzy września 1939 roku. Uroczystość ta, zbiegła się z datą napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Warto pamiętać, że Polska we wrześniu 1939 roku została napadnięta z dwóch stron. W podręcznikach szkolnych historii do roku 1990, próżno było szukać wiadomości na ten temat. Cieszy fakt, że nadal pamiętamy o ludziach, którzy ponieśli najwyższą ofiarę w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Uroczystości rozpoczęła msza św. W Kościele Parafialnym pw. św. Wojciecha w Kielnie. Mszę św. koncelebrował Ks. Kanonik dr Łukasz Białk. Po mszy św. Wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski wraz z licznie przybyłymi radnymi (pod przewodnictwem przewodniczącej Rady Gminy Aleksandry Perz) , delegacjami ze szkół i sołectw oraz licznie przybyłymi mieszkańcami udali się przy dźwiękach  Orkiestry Dętej Gminy Szemud udali się  na Kieleński Cmentarz. Podczas dalszych uroczystości ksiądz proboszcz Kielnieńskiej Parafii poświęcił wyremontowany grób poległych żołnierzy. Po uroczystościach przy grobie,  uczestnicy udali się w paradnym przemarszu na boisko przy SP w Kielnie. Na kompleksie sportowym Wójt Gminy Szemud wraz z przedstawicielami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni otworzył zawody w ramach Rodzinnego Pikniku Lekkoatletycznego. Piknik lekkoatletyczny został zorganizowany przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni przy współpracy z GCKSiR w Szemudzie oraz Kaszubskim Klubem Sportowym „SFORA” z Bojana.

Tomasz Stein