Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie również dołączyło się do organizacji Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych  w Koleczkowie. W zawodach wystartowało pięć drużyn seniorskich (Bojano, Częstkowo, Kielno, Łebno, Przetoczyno  i Szemud) cztery młodzieżowe dwie chłopców (Częstkowo, Szemud) i dwie dziewcząt (Częstkowo i Łebno).

Wyniki seniorzy:

  • 1 miejsce OSP Kielno
  • 2 miejsce OSP Bojano
  • 3 miejsce OSP Szemud

Wyniki MDPW kategorii dziewczęta

  • 1 miejsce OSP MDP Częstkowo
  • 2 miejsce OSP MDP Łebno

W kategorii chłopcy

  • 1 miejsce OSP MDP Szemud
  • 2 miejsce OSP MDP Częstkowo

W kategorii musztra (która oceniana jest osobno) najlepsza była w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych : OSP Łebno, w seniorach : OSP Szemud 

Sędzia główny zawodów MDP dh Andrzej Małyszka

Sędzia główny zawodów OSP kpt. Andrzej Zelewski z PSP w Wejherowie

W przerwie zawodów odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowo-treningowego, który będzie służył również mieszkańcom Koleczkowa. W uroczystości otwarcia na zaproszenie Wójta Gminy Szemud Ryszarda Kalkowskiego uczestniczyli między innymi: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Aleksander Jankowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie st, bryg. Jacek Niewęgłowski, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa pomorskiego st. bryg. inż. w stanie spoczynku Edmund Kwidziński.

Po zakończeniu zawodów i „Święta Kartofla”- które odbywało się równolegle z  rywalizacją strażaków nastąpiła niespodzianka muzyczna wieczoru. O godzinie 18:00 rozpoczął się koncert Zenona Martyniuka.

Po koncercie można było się bawić do godziny 21:00 w rytm muzyki odtwarzanej mechanicznie przez DJ BARONA.

Wszystkie zdjęcia na tej stronie pochodzą z portalu : Szemud24.pl

https://szemud24.pl/pl/15_fotorelacje/96_sport/38_otwarcie-kompleks-treningowy-swieto-ziemniaka-2023.html

Informacje o wydarzeniu również na stronie fb Gmina Szemud.