Data

16.03.2024 - 10:00 - 20:30

Zapraszamy na XVI już Festiwal Pieśni Wielkopostnej w Kielnie. W tym roku festiwal zmienił nazwę z Pomorskiego na Ogólnopolski. Zmiana nazwy została podyktowana koniecznością dostosowania jej do rzeczywistego stanu. W festiwalu uczestniczą chóry nie tylko z Pomorza, ale z całej Polski. Ograniczenie nazwy do „Pomorskiego” wskazywało w sposób niezamierzony, że mogą w nim uczestniczyć tylko chóry z  Pomorza.