Naszym „pandemicznym” zwyczajem zapraszamy  Was, drodzy mieszkańcy Gminy Szemud, do tworzenia atmosfery świąt… tym razem Walentynek. Do 13 lutego czekamy na filmiki od Was. Z piosenkami, poezją – z poezją śpiewaną … Forma dowolna … Byle w języku miłości i o miłości…

Oczywiście, jak zawsze, facebookowa publiczność przyzna swoją nagrodę ulubionemu wykonawcy.

Poniżej znajduje się regulamin akcji. Warto się z nim zapoznać.

Regulamin internetowej akcji: „O miłości śpiewam Ci” 

14 lutego obchodzić będziemy Dzień Zakochanych, popularnie zwany WALENTYNKAMI i z tej okazji Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza do wzięcia udziału we wspólnej akcji zatytułowanej „O MIŁOŚCI ŚPIEWAM CI”.

Akcja ma na celu:

 • Pobudzanie aktywności artystycznej
 • Wyłanianie talentów muzycznych
 • Przypominanie piosenek z dawnych lat, poprzez zaprezentowanie wybranych piosenek, za pomocą krótkiego filmu, który zostanie wyemitowany w mediach społecznościowych (fb GCKSiR)
  .

INSTRUKCJA:

 1. Wybierz ciekawą piosenkę o miłości (w dowolnym języku). Najmilej widziane piosenki z dawnych lat.
 2. Nagraj piosenkę przed kamerą (wystarczy ta wbudowana w telefon).
 3. Zakończ wystąpienie słowami: Najlepsze życzenia z okazji Walentynek. Śpiewał/ła.. IMIĘ i NAZWISKO
 4. Prześlij gotowy materiał wraz z danymi kontaktowymi ( adres, nr telefonu, wiek wykonawcy) mailem na adres perz@szemud.pl lub Messenger GCKSiR w Szemudzie,  najpóźniej do 13 lutego 2021 r.
 5. Przeprowadzony zostanie plebiscyt na Nagrodę Publiczności. Wykonanie, które zdobędzie najwięcej polubień otrzyma ww. Nagrodę.
 6. Przesłanie filmiku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację w serwisie społecznościowym Facebook oraz mediach ( strona internetowa, miesięcznik „Lesok” itp.) a co za tym idzie publikację wizerunku oraz nazwiska i imienia. Opublikowany zostanie WYŁĄCZNIE film. Pozostałe dane, potrzebne do przeprowadzenia akcji pt.: ” O miłości śpiewam Ci”, pozostają do wiedzy Organizatora tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników internetowej akcji „O miłości śpiewam Ci” oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (84-217 Szemud, ul. Szkolna 4A);
 • Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – na podstawie udzielonej zgody).
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia akcji, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 • Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, wiek, wizerunek.
 • Szczegółowe informacje nt. polityki przetwarzania danych Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, w tym o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem danych, znajdują się na stronie internetowej GCKSiR Szemud: http://bip.gcksir.szemud.pl/ochrona_danych/