Tradycyjnie, jak co roku Sołtys wraz z Radą Sołecka wsi Szemud zorganizował przejazd Mikołaja. Gratulujmy pomysłu oraz rozmachu przedsięwzięcia w które włączają się licznie mieszkańcy nie tylko Szemudu. Serdeczne podziękowania organizatorzy składają wszystkim sponsorom i społecznikom bez których najmłodsi mieszkańcy wsi nie mieli by tyle radości. Dzięki zaangażowaniu organizatorów i hojności sponsorów wszystkie dzieci które przyszły na spotkanie z Mikołajem otrzymały prezenty.

Galeria