Szczegółowe informacje  o Festiwalu na stronie internetowej Facebooka  

http://www.facebook.com/OgolnopolskiFestiwalSzemud

Regulamin XVI OFPW 2024

Karta zgłoszenia Festiwal 2024(zał. nr 1)

INFORMATOR 2024

Występ konkursowy