Data

20.08.2019 - 22.08.2019 - 00:00 - 16:00

19.08.2019 – 22.08.2019 – 10:00 – 16:00

Serdecznie zapraszamy artystów rzeźbiarzy na XIII Powiatowo -Gminny Plener Rzeźbiarski, który odbędzie się w dniach 19 – 22 sierpnia 2019r na terenie Gminy Szemud.

Regulamin pleneru rzeźbiarskiego

Regulamin składania ofert w ramach„XIII Powiatowo-Gminnego Pleneru Rzeźbiarskiego –Łebno 2019”

Temat pleneru: Kapela kaszubska1.Zamawiający –Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rzeźby muzykanta kaszubskiego w ramach XIII Powiatowo-Gminnego Pleneru Rzeźbiarskiego w Łebnie2.Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie własnymi narzędziami rzeźby postaci nie mniejszej niż 150 cm zawierające elementy kultury kaszubskiej, z różnymi instrumentami kaszubskimi: diabelskie skrzypce, akordeon, burczybas, skrzypce, kontrabas, rzępiel, bazuna, klarnet…3.Organizator zabezpieczy drewno na wykonanie rzeźb oraz całodniowe wyżywienie, nocleg.4.Wraz z ofertą należy przesłać zdjęcie, szkic, projekt lub opis jak rzeźba będzie wyglądać.5.Organizator zastrzega sobie wybór max 12 rzeźbiarzy z nadesłanych ofert (uczestnik pleneru musi mieć ukończone co najmniej 16 lat. Niepełnoletni uczestnik do oferty załącza zgodę rodziców/prawnych opiekunów).6.Termin realizacji: 19-23 sierpień 2019 roku7.Miejsce realizacji: plac przy Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Łebnie8.Warunki płatności: Umowa o dzieło –Rachunek terminem płatności 14 dni.9.Kryteria wyboru oferty: cena -5 %, dorobek,doświadczenie –15 %, koncepcja/projekt –80%10.Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć do dnia 31 maja 2019 r. do godziny 12.00 uosobicie, za pośrednictwem poczty; adres: GCKSiR Szemud ul. Szkolna4a lub drogą elektroniczną na adres: gckszemud@wp.pl11.Wykonane prace będą podawanie ocenie komisji, a dodatkowo autorzy trzech najlepszych rzeźb zostaną nagrodzeni.

Koordynator Pleneru Leszek Walkowiak kom. 603036 436

Lokalizacja

Wczytuję mapę...