Data

10.12.2023 - 15:00 - 18:00

Targi Mikołajkowe corocznie odbywają się w Szemudzie. W tym roku w atmosferze mikołajkowej spotkamy się w hali sportowej w Szemudzie 10 grudnia.  Serdecznie zapraszamy wystawców do zgłaszania stoisk. Wypełnione karty zgłoszeń należy dostarczać do dnia 1 grudnia osobiście, pocztą, lub drogą mailową. Szczegóły organizacyjne dookreśla Regulamin zamieszczony poniżej.

KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA

REGULAMIN SZEMUDZKICH TARGÓW ARTYSTYCZNYCH