Data

21.02.2023 - 15:00 - 18:00

Wójt Gminy Szemud zaprasza na spotkanie/konferencję z przedsiębiorcami.

Spotkanie ma na celu przybliżenie inwestorom możliwości inwestowania w naszej gminie.

Celem tej konferencji jest również zapoznanie właścicieli gruntów inwestycyjnych z potencjalnymi inwestorami.

Informacji ze strony UG Szemud dotyczących spotkania udziela Pan Damian Dziecielski tel. 506 658 827