Data

20.11.2019 - 10:00 - 13:00

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wejherowie, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szemudzie i Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie serdecznie zapraszają na III Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Festiwal odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Głównym organizatorem III Festiwalu Piosenki o Zdrowiu jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie we współpracy z ZSP w Szemudzie i GCKSiR w Szemudzie. Osobą koordynującą w/w festiwal jest pani Lucyna Szlaga – starszy asystent w PSSE w Wejherowie.

zaproszenie do festiwalu 2019

Festiwal – Regulamin 2019

Załącznik nr 1 Zgłoszenie uczestnictwa

F_IT_PT_PZ_01_02_02 zgoda przedstawiciela ustawowego z rodo uzupelniony