Data

26.04.2019 - 00:00

WOK Łebno_Zgłoszenie i Zgoda na przetwarzanie danych_konkurs taneczny

konkurs taneczny 2019 ogłoszenie

II GMINNY KONKURS TANECZNY dla dzieci i młodzieży Regulamin
1. Organizator: Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie/ Wiejski Ośrodek Kultury w Łebnie 2. CEL: – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień tanecznych wśród dzieci i młodzieży, – propagowanie tańca jako dobrej formy ruchu fizycznego oraz spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, – tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, – integracja dzieci i młodzieży oraz dobra zabawa! 3. Uczestnicy i zasady konkursu: – w konkursie mogą wziąć udział dziecięce i młodzieżowe grupy taneczne działające na terenie Gminy Szemud oraz soliści, – szkoła, instytucja opiekuńczo-wychowawcza, instytucja kulturalna lub inna organizacja może zgłosić więcej niż jeden zespół lub solistę – liczba osób w zespole nie powinna przekraczać 12 uczestników, -uczestnicy konkursu mogą zaprezentować dowolną formę tańca nowoczesnego, – każdy zespół , każdy solista wykonuje 1 lub 2 układy taneczne, 4. KONKURS oceniany będzie w kategoriach: – kategoria oddziały przedszkolne, – kategoria klasy I-III, – kategoria klasy IV – VIII, – kategoria klasy gimnazjalne, – kategoria oddziały integracyjne i specjalne, 5. JURY oceniać będzie: technikę wykonania, spójność i rytmiczność wykonywanego układu, dynamikę wykonania, ogólne wrażenie artystyczne i oryginalność pomysłu. 6. Organizator konkursu przewiduje przyznanie pamiątkowych dyplomów, wyróżnień oraz pucharów dla zwycięskich zespołów oraz nagród rzeczowych dla solistów, 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. 8. TERMIN nadsyłania zgłoszeń: do 17 kwietnia 2019r. (włącznie) na adres Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4a 84-217 Szemud lub dostarczenia osobiście do biura GCKSiR w Szemudzie. Wzór karty dostępny do pobrania na stronie gcksir.szemud.pl 9. Do karty uczestnictwa, w przypadku zespołów należy dołączyć imienną listę osób wchodzących w skład zgłaszanego zespołu. 10.KONKURS odbędzie się 26 kwietnia 2019r. o godz. 9.00 na Sali korekcyjnej w GCKSiR w Szemudzie.

Lokalizacja

Wczytuję mapę...