Data

04.11.2021 - 00:00

W DNIU 4 LISTOPADA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA PRAC.

Podobnie jak w ubiegłych latach zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym  – Dla Niepodległej.

Regulamin – konkurs plastyczny

Metryczka – konkurs plastyczny

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH – konkurs plastyczny

W myśl Regulaminu Jury oceniać będzie prace w kategoriach:

– przedszkole i klasy „0”
– klasy I-III SP
– klasy IV – VI SP
– klasy VII – VIII
– młodzież szkół średnich.

Tematyką pracy mogą być:
a)mój patriotyzm.
b) wydarzenia, symbole i elementy polskości oraz wątki związane z odzyskiwaniem niepodległości na Kaszubach oraz ogólnie w Polsce,
c) ciągłość historii – od początków państwa, aż do czasów współczesnych,
d) patriotyzm w XXI w.
Prace powinny być wykonane w formacie A3 (297 x 420).

W celu ukazania przez młodych twórców uczuć, skojarzeń i przemyśleń możliwe jest wykorzystanie różnorodnych środków plastycznego przekazu, m.in. rysunku, malarstwa, collage-u, grafiki komputerowej, fotografii i innych technik mieszanych płaskich. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi.

Prace należy dostarczyć  osobiście lub przesłać  do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4A lub do Gminnej Hali Sportowej w Bojanie ul. Wybickiego 38 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00) do 4 listopada 2021r.