Data

02.06.2022 - 08:00 - 13:00

Podobnie jak w ubiegłym roku GCKSiR w Szemudzie aby sprawić radość dzieciom z okazji ich święta, ufundowało dla poszczególnych szkół tzw. „dmuchane atrakcje”.  W dniu 2 czerwca  (czwartek)  „dmuchańce” zajadą do szkół:

  •  godz. 8.00 – 12.00 – SP w Karczemkach
  • godz. 8.30 – 12.30 – SP w Koleczkowie
  • 9.00 – 13.00 – SP w Bojanie

Jednocześnie informujemy, iż godzinowy, wewnątrzszkolny grafik korzystania z atrakcji przez poszczególne klasy ustala dyrektor szkoły.