Data

04.09.2022 - 05.09.2022 - 13:00 - 00:00

Zapraszamy Państwa na uroczyste Dożynki Gminne. Tradycyjnie rozpoczną się Mszą św. , paradą maszyn rolniczych i najdziwniejszych pojazdów dożynkowych.

USTAWIENIE I KOLEJNOŚĆ W KOROWODZIE DOŻYNKOWYM

 • Traktor z napisem DOŻYNKI czeka przy ul. Wejherowskiej na wysokości LIMONKI

(prowadzi korowód Dożynkowy  jedzie przez trasę przy placu dożynkowym, wyjeżdża z placu przez parking za sceną w kierunku ulicy Ekologicznej) W pierwszej fazie gdy prowadzi korowód MASZYN ROLNICZYCH  zatrzymuje się za zjazdem na parking przy TYSANDZIE i czeka ąż cały sprzęt rolniczy wjedzie na Parking i dojdzie do niego orkiestra Dęta i dopiero rusza dalej.

 • Maszyny Rolnicze– Rolnicy ze sprzętem rolniczym ustawiają się na parkingu naprzeciwko cmentarza przy ul. Wejherowskiej

– pojazdy rolnicze przejadą obok kościoła i przez Szemud – zjadą z trasy na parking przy TYSANDZIE

 • Orkiestra, której towarzyszą MARŻORETKI – idzie za maszynami rolniczymi, po ich zjeździe na parking przy TYSANDZIE dalej idzie za traktorem z napisem DOŻYNKI na plac dożynkowy  aż do sceny.

Za ORKIESTRĄ sztandary,  które ustawiają się przy scenie.

 • Za orkiestrą i sztandarami Starostowie Dożynek, Wójt, Rada Gminy, Zaproszeni  Goście – jadą za orkiestrą i sztandarami- wysiadają przy placu dożynkowym, samochody zatrzymują się na małym parkingu przy placu dożynkowym. (pojazdy te mają czekać na zakończenie mszy świętej i, przejazd i podjęcie gości – na parkingu naprzeciw kościoła). Jeden pojazd dla KOLECZKOWIAN których prosimy o granie przez cały czas przejazdy korowodu.
 • Wieńce dożynkowe – platforma powinna czekać na parkingu przy plebani i tam być załadowana . Alternatywą jest parking przy sklepie Hallman gdzie trzeba wieńce donieść i załadować  – rusza zaraz za gośćmi .    Po dojechaniu na plac dożynkowy wieńce są tylko zdjęte przy drodze  przed trybuną powitalną przy piłko-chwycie. Gdy dojadą poszczególne sołectwa które przygotowały wieńce, przenoszą je z przed trybuny przed scenę główną dożynek.
 • Za wieńcami ustawiają się w pierwszej kolejności:

Bryczki konne, konie (bryczki konne i konie czekają na posesji pana Zbigniewa  Szymańskiego)

 • Po pojazdach ciągniętych przez konie i koniach z jeźdźcami ruszają pojazdy sołeckie (wszystkie powinny mieć tabliczki z nazwą sołectwa i napisem Dożynki) – pojazdy sołeckie ustawiają się na ulicy Tomaszewskie w kolejności przyjazdu (nie ma rezerwowania miejsc i wciskania się w kolejkę)
 • Motory i inne pojazdy jednośladowe ustawiają się na ulicy Mściwoja, (wjazd od ulicy HETMAŃSKIEJ) Motory ruszają za pojazdami sołeckimi – przejeżdżają obok placu dożynkowego i wyjeżdżają drogą w kierunku u. Ekologicznej.
 • Maluchy i inne samochody zabytkowe  podobnie jak Motory i inne pojazdy jednośladowe ustawiają się na ulicy Mściwoja, (wjazd od ulicy HETMAŃSKIEJ)  . Maluchy i inne samochody zabytkowe  ruszają za  Motorami  i jednośladami – przejeżdżają obok placu dożynkowego i wyjeżdżają drogą w kierunku u. Ekologicznej

Korowód zamykają samochody OSP z włączoną sygnalizacją świetlną.

REGULAMIN PRZEMARSZU I PRZEJAZDU UCZESTNIKÓW IMPREZY

„DOŻYNKI  SZEMUD 2022”

na trasie Kościół Parafialny pw. Św. Mikołaja w Szemudzie, a placem dożynkowym zlokalizowanym na boisku sportowym przy ul. Sportowej w Szemudzie

 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w przemarszu lub przejeździe oraz sposoby zachowania się jej uczestników.
 2. Przemarsz-przejazd jest częścią Dożynek Szemud 2022.
 3. 3. Uczestnikiem mogą być osoby, które nie będą zagrożeniem dla pozostałych osób biorących udział w przemarszu lub przejeździe.
 4. W przejeździe lub przemarszu biorą udział:
 5. a) Piesi
 6. b) Samochody, pojazdy przystosowane do przewozu osób, motocykle, bryczki, samochody służb mundurowych , samochody zabytkowe, ciągniki i maszyny rolnicze.
 7. c) Osoby odpowiedzialne za opiekę nad przebiegiem korowodu, wyznaczone przez organizatorów parady, zwane dalej służbą porządkową.
 8. Uczestnicy mają prawo:
 9. a) przemarszu w zwartej grupie trasą zgodną z wyznaczoną w programie imprezy (zajmowania jednego pasu ruchu) ,
 10. b) korzystania z pomocy służbie porządkowej w razie potrzeby,
 11. c) zgłaszania służbie porządkowej zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencję
 12. d) korzystania z pomocy służby porządkowej i medycznej w sytuacjach niezbędnych.
 13. Uczestnikom nie wolno:
 14. a) przekraczać wyznaczonej przez służby porządkowe linii ograniczającej teren korowodu,
 15. b) podchodzić do pojazdów znajdujących się w ruchu na odległość mniejszą niż 8 metrów z przodu i 8 metrów z tyłu,
 16. c) przebywać na platformie znajdującej się w ruchu,
 17. d) Zaśmiecać trasy przemarszu-przejazdu
 18. e) Zachowywać się w sposób naruszającym porządek publiczny, prawo powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a także niniejszy regulamin
 19. 7. Każdy uczestnik przemarszu-przejazdu jest zobowiązany do bezwzględnego posłuszeństwa wobec zaleceń służb porządkowych, pracowników ochrony, policji oraz organizatorów, a w szczególności kulturalnego zachowania podczas przemarszu oraz nie stwarzania zagrożenia zdrowia oraz życia dla siebie oraz innych uczestników imprezy.
 20. 8. Spożywanie alkoholu podczas przemarszu-przejadu jest niedozwolone.
 21. 9. Do służby porządkowej należą osoby wyznaczone przez koordynatora przemarszu-przejadu. Służba porządkowa posiada odpowiednie identyfikatory oraz kamizelki ostrzegawcze.
 22. 10. Uczestnicy przemarszu-przejazdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
 23. 11. Za ewentualne zniszczenia mienia podczas przemarszu-przejazdu odpowiada materialnie osoba, która ich dokonała.
 24. Decyzje podejmowane przez służbę porządkową w zakresie jej zadań nie podlegają dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez uczestników.
 25. 13. Służba porządkowa odpowiada za kontakt pomiędzy koordynatorem i kierownikiem przemarszu-przejazdu, uczestnikami Korowodu oraz służbą medyczną, policją, strażą pożarną
 26. 14. Służba porządkowa po zauważeniu łamania niniejszego regulaminu przez uczestników przemarszu-przejazdu ma prawo:
 27. a) Nakazać zaprzestania łamania regulaminu
 28. b) Nakazać opuszczenia terenu przemarszu-przejazdu
 29. c) Zwrócić się o pomoc do policji .
 30. Do obowiązku służby porządkowej należy:
 31. a) Poruszanie się wzdłuż trasy w czasie przejścia –przejazdu trasy przez uczestników.
 32. b) Pilnowanie bezpieczeństwa osób biorących udział w przejściu-przejeźedzie
 33. c) Stanie na straży niniejszego regulaminu
 34. Samochody, motocykle, ciągniki i maszyny rolnicze jadące w kolumnie obowiązane są do umieszczenia czytelnego oznaczenia przynależności : tabliczek z logo gminy Szemud i napisem Dożynki Szemud 2022.
 35. 15. Pojazdy zobowiązują się do dostosowania prędkości do tempa marszu uczestników.
 36. 16. Koordynator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren przemarszu-przejazdu oraz usunięcia osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić uczestników przemarszu-przejazdu  na niebezpieczeństwo.

 

Zarządzenie odnośnie  odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska handlowe na DOŻYNKI SZEMUD 2022. Zgłoszenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści regulaminu stanowiącego załącznik nr 3 do w/w Zarządzenia. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia na formularzach określonych w Zarządzeniu : załącznik 1 lub załącznik 2. Wszelkie zgłoszenia stoisk zgłaszane w innej formie nie będą rozpatrywane.

Zarządzenie w sprawie odpłatności za wynajem miejsc pod stoiska

Załącznik nr 1 do zarządzenia Twórcy ludowi i Koła Gospodyń Wie

Załącznik nr 2 do zarządzenia Stoiska handlowe i promocyjne

Załącznik nr 3 REGULAMIN dla wystawców podczas imprezy kultural

dozynki-gminne-formularz-zgloszenia-tworcy-ludowego (1)

dozynki-gminne-formularz-zgloszenia-stoiska-handlowego (3)