Informujemy, iż w związku z trudnościami spowodowanymi pandemią koronawirusa ( lockdown, choroby członków chórów), wychodząc naprzeciw prośbom i zapytaniom płynącym od zespołów Organizator postanowił wnieść istotne zmiany do regulaminu dotyczące repertuaru wykonywanego podczas przesłuchań konkursowych. Mianowicie oprócz możliwości wykonywania utworów Stanisława Kwiatkowskiego, dopuszcza się wykonanie innych utworów o tematyce sakralnej.

Paragraf IV, pkt. 4 mówi:

Zespoły wykonują utwory o tematyce wielkopostnej i/lub pasyjnej. W związku z trudnym czasem pandemii Organizatorzy dopuszczają wykonanie innych utworów sakralnych, z tym, że podczas koncertu konkursowego minimum jeden z wykonywanych utworów musi być utworem pasyjnym lub wielkopostnym.

Przedłużamy również termin przysyłania zgłoszeń do 25 lutego.

Oto regulamin w jego pełnym brzmieniu:

Regulamin po zmianach

karta-zgloszenia-festiwal-2021-1-zal.nr-1