Zgłoszenie stoisk na GALE DISCO POLO oraz stawiki opłat handlowych

GALA DISCO POLO – FORMULARZ ZGŁOSZENIA STOISKA HANDLOWEGO

karta zgłoszenia – Gala Disco Polo

Zarządzenia w związku z organizacją imprezy