Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaprasza artystów rzeźbiarzy oraz osoby utalentowane do udziału w XV Powiatowo – Gminnym Plenerze Rzeźbiarskim. Będzie się on odbywał w Kielnie na placu przy Centrum Muzycznym, w dniach 22 – 26 sierpnia 2022r. W Plenerze mogą wziąć osoby, które ukończyły 16 rok życia, jednak te, które jeszcze nie są pełnoletnie, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców, bądź opiekunów prawnych. Aby wziąć udział w Plenerze należy wypełnić stosowne dokumenty i przesłać je na adres wskazany w Regulaminie do dnia 22 lipca 2022r. Tam też znajdują się się wszystkie szczegóły dotyczące ww. wydarzenia.

W środę, 24 sierpnia, odbędzie się dzień warsztatowy dla dzieci, podczas którego młodzi uczestnicy tworzyć będą linoryt pod opieką Małgorzaty Kaszubowskiej.

Zachęcamy mieszkańców i gości do obserwowania artystów podczas pracy.

Regulamin Pleneru Rzeźbiarskiego – Szemud 2022

Karta zgłoszenia Plener Rzeźbiarski_2022 (1)