Urszula „Zula” Zimorska i Henryk Kulawczuk to artyści malarze związani z  Plenerem od jego początku. Zanim osiągnął rangę powiatową jakiś czas funkcjonował jako gminny. Ze względu na pandemię nie odbył się w 2020 – z tego jasno wynika, iż Plener ma dłuższą niż piętnastoletnią historię, jednak w formule powiatowo – gminnej odbył się właśnie piętnaście razy. Jak mówią „rodzice założyciele” był pierwszym plenerem malarskim na terenie co najmniej naszego powiatu – za nami poszli inni.

W tym roku uczestniczyło w nim 24 uczestników, którzy tworzyli w gospodarstwie agroturystycznym AGROMAR w Warznie w dniach 4 – 7 października. Tematem, któremu malarze poświęcili swą wenę i talent były „Cztery pory roku na Kaszubach”. Powstały prace ukazujące pejzaże kaszubskie w różnobarwnych odsłonach. Zgodnie z postanowieniami Regulaminu spośród uczestników Pleneru wyłonione zostało Jury, do którego dołączył pracownik GCKSiR w Szemudzie. Jury to wybrało trzy najlepsze prace wykonane podczas Pleneru. W tym roku nagrody zostały przyznane:

  1. Bogumile Bach za obraz pt. „Zima” – Złota Paleta
  2. Kindze Potrykus za obraz pt. „W cztery oczy” – Srebrna Paleta
  3. Bożenie Bartoszuk za obraz pt. „Wesoła Para” – Brązowa Paleta

Poza tym Jury przyznało aż 10 wyróżnień a otrzymały je:

Halina Patok, Maria Pieczonka, Ewa Lewandowska, Lucyna Potrykus, Jadwiga Burdzicka, Daria Dziecielska, Karina Treder, Ludwika Szefke, Grażyna Zajt, Bogumiła Sychta. Jury zgodnie podkreślało stale rosnący poziom możliwości technicznych i twórczych malarzy. W trakcie trwania szemudzkich malarskich spotkań artystycznych znalazło się miejsce również dla młodych uzdolnionych adeptów „Naszej Pracowni”, działającej cały rok przy GCKSiR, a którą  prowadzi pani Karina Treder. Zajęła się talentem 11 dziewcząt również podczas młodzieżowego Pleneru, nazwanego roboczo „Kolorowa Paleta”.  Przy okazji – Gminne Centrum Kultury zaprasza na zajęcia dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Znajdzie się miejsce dla wielu.

Bardzo cieszy fakt, iż do sprawdzonego malarskiego grona dołączyły w tym roku aż 4 nowe osoby. Twórczość kwitła, rozmowy o malarstwie, poezji i muzyce trwały nieraz do późnej nocy. Dzieła powstałe podczas Pleneru można będzie podziwiać w obiektach GCKSiR w Szemudzie oraz przy okazji różnych eventów w Gminie Szemud.