Zapraszamy przedszkolaki, dzieci starsze  i młodzież gimnazjalną do udziału w wydarzeniu pt.

„ XII  Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych – Szemud 2017”

pod patronatem

Ryszarda Kalkowskiego – Wójta Gminy Szemud

ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

 CELE:
– rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży sztuką teatralną,
– rozwijanie indywidualnych zdolności aktorskich,
– kształcenie umiejętności odtwórczych przez czynny udział w spektaklach przygotowanych pod kierunkiem instruktora,
– przygotowanie do przyszłego uczestnictwa w aktywnym odbiorze sztuki teatralnej, 

TEMAT  PRZEWODNI  PRZEGLĄDU: 

Mikołajkowe podania, opowieści i zwyczaje  

karta zgłoszenia-2017

regulamin XII Gminny Przegląd Małych Form Teatralny – Szemud 2017