W dniu 20 września w GCKSiR w Szemudzie odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze  ZKP Gminy Szemud. Serdecznie dziękujemy Zenonowi Heweltowi za pełnienie przez dwie kadencje funkcji prezesa ZKP Gminy Szemud oraz gratulujemy nowo wybranemu prezesowi Kazimierzowi Hermanowi. Życzymy panu Kazimierzowi owocnej prezesury i dalszego rozwoju kół ZKP w naszej gminie. Poniżej krótka fotorelacja.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze władz ZKP Gminy Szemud