Werdykt „XII Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych – Szemud 2017 

werdykt

https://www.youtube.com/watch?v=YbPCy_CdPjw