Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaprasza ZWŁASZCZA MŁODZIEŻ  oraz dzieci do udziału w Warsztatach Teatralnych, których tematem przewodnim będą polskie zwyczaje i wierzenia sobótkowe. Warsztatom został nadany roboczy tytuł „Kwiat Paproci”. Poprowadzą je aktorzy i reżyserzy Beniamin Koralewski i Aleksandra  Perz. Spotkania (próby) odbywać się będą w Centrum Muzycznym w Kielnie. Na pierwszą z nich zapraszamy 28 maja w godz.17:00 -20:00. Ścisły harmonogram prób zostanie ustalony podczas pierwszego spotkania w oparciu o możliwości czasowe warsztatowiczów. Zajęcia nie będą się odbywały w terminie 1-9.06. ze względu na zaplanowaną przerwę urlopową jednego z instruktorów. Zakończenie warsztatów nastąpi w dniu 22 czerwca podczas Sobótek Gminnych na plaży nad jeziorem Wysoka/Wycztok w miejscowości Kamień w godzinach późno wieczornych. Jest to pierwszy dzień wakacji, zatem zgłaszając chęć udziału w warsztatach, należy wziąć pod uwagę możliwość występu w dniu 22.06. Aby zapisać się na zajęcia należy przysłać kartę zgłoszenia oraz zgodę na publikację wizerunku na adres a.perz@szemud.pl do dnia 18 maja. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają mieszkańcy gminy Szemud.

Szczegóły dotyczące Warsztatów zostały zawarte w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH