Adam Diesner

Anna Roclawska-Ojcze

Anna Roclawska-Balda zdrzec na tega

Anna Roclawska- Mój Ojcze

Dawid Jazlocki-Balda zdrzec na tega

Kamil Szafran- Balda zdrzec na tega

Marcin Stoltmann- Ojcze w twoje ręce

Marek Raczynski- Mój Ojcze 

Szymon Godziemba-trytek mój Ojcze