„FERRAGOSTO” PO RAZ PIERWSZY ONLINE! Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza.

Życiorys Gustawa Herlinga-Grudzińskiego to historia człowieka i intelektualisty, który przez całe życie szedł pod prąd, nie godząc się na układy. Jaką płacił za to cenę? Czym był dla niego Neapol – ucieczką czy wygnaniem? Co myślał o Polsce i dlaczego nie chciał rozmawiać ze swoją córką po polsku?

piątek 26 marca o 19:15 zapraszamy na „Ferragosto” Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego.

Gramy także w sobotę i niedzielę (27 i 28 marca).

 

Bilety kosztują symboliczne 20 groszy. Kupicie je na naszej stronie: https://tinyurl.com/Ferragostonline

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ferragosto

Autor: Radosław Paczocha
Reżyseria: Adam Orzechowski
Scenografia i kostiumy: Magdalena Gajewska
Muzyka: Marcin Nenko
Obsada: Przemysław Chojęta/Adam Kupaj, Karolina Krawczyńska, Diana Krupa, Jakub Kryształ, Michał Lacheta, Karolina Łukaszewicz, Paulina Nadel, Angelika Olszewska, Arkadiusz Wójcik, Magdalena Zając-Zawadzka, Artur Zawadzki
Prapremiera: 17 marca 2019 w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Spektakl przedstawia losy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – pisarza, eseisty, dziennikarza i emigranta politycznego. Tytuł sztuki Radosława Paczochy nawiązuje do obchodzonego 15 sierpnia włoskiego święta. To dla Włochów dzień wolny od pracy. Włoskie miasta wówczas pustoszeją, wszyscy wyjeżdżają, uciekając przed upałami. To czas, który sam Herling-Grudziński opisywał jako psychologicznie nieznośny.

„Ferragosto” pokazuje wojenne i powojenne losy pisarza. Przeszłość i historia materializują się jako senne koszmary, imaginacje, powracające duchy. „Bohaterowie spektaklu pochodzą z książek Herlinga lub są jego bliskimi i rodziną. Zamknęliśmy pisarza w jego gabinecie. Na tym niewielkim obszarze pokazujemy widzom relacje z innymi ludźmi. W spektaklu przenikają się historia i życie prywatne” – mówi reżyser Adam Orzechowski. „To nie laurka, to spektakl o myślącym i cierpiącym mężczyźnie, intelektualiście nie godzącym się na układy, trudnym, ale niezaprzeczalnie zdolnym i prawdziwym” – zaznacza Orzechowski.

Spektakl dla widzów od 16 lat.

Spektakl objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Obraz
        zawierający osoba, scena Opis wygenerowany
        automatycznie

Zdjęcie: Kasia Chmura

DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI WIDZÓW
Teatr Powszechny w Łodzi
(42) 633 50 36  |  (42) 633 25 39 wew. 314
bilety@powszechny.pl

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Teatr Powszechny w Łodzi, przedstawicielem
Administratora jest Dyrektor Teatru z siedzibą ul. Legionów 21 w Łodzi (kod pocztowy: 90-069), tel.: centrala tel.: 42 633 25 39, adres poczty elektronicznej: teatr@powszechny.pl

Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.

W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych przetwarzanych w Teatrze Powszechnym w Łodzi (adres poczty elektronicznej: inspektor.odo@powszechny.pl).

Dane osobowe, przekazane za pośrednictwem strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone,
przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji w celu, dla którego zostały udostępnione.

Dane mogą być udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, np. osobom upoważnionym przez administratora do wykorzystania danych w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, lub do odwołania zgody, następnie dla celów wewnętrznych administratora (cele dokumentacyjne prowadzonej
działalności), dalej dokumenty podlegające archiwizacji przekazywane do archiwum
i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do bycia poinformowanym o operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do
usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.