OGŁOSZENIE

W dniu 14 listopada 2017 r. organizatorzy „XII Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2018” powołali następujący skład Komisji Konkursowej:

prof. Anna Fiebig – Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w  Gdańsku  (przewodnicząca)

prof. Marek Rocławski – Akademia Muzyczna im.  St. Moniuszki w Gdańsku

dr hab. Mariusz  Mróz – Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Tomasz Fopke –  prezes Rady Chórów Kaszubskich