W dniu 20 maja zakończył się III Internetowy Konkurs Wokalny „Dla Ciebie śpiewam Mamo”. Wzięło w nim udział 9 podmiotów wykonawczych, w tym jedna solistka i 8 zespołów – przede wszystkim były to grupy przedszkolne. Wyjątek stanowił chór „Essa” ze szkoły podstawowej w Koleczkowie.  Uczestnicy oceniani byli w dwojaki sposób: swoje nagrody przyznawała publiczność na FB, oraz niezależnie Jury.

W tym roku konkurs wzbudził wiele emocji, a nawet kontrowersji. Jak zwracali uwagę uczestnicy konkursu, niektóre głosy budziły wątpliwość co do uczciwości ich dodania. Po konsultacji – również z nauczycielami prowadzącymi grupy – organizatorzy postanowili od ogólnej puli polubień odjąć kontrowersyjne głosy. I tak ostatecznie kształtuje się ranking miejsc:
1. Sówki z Przedszkola Samorządowego w Koleczkowie – 1761 głosów
2. Jeżyki z Samorządowego Przedszkola w Szemudzie- 1738 -253= 1515 głosów.
3. Miśki z Niepublicznego Przedszkola im. Jana Pawła II w Bojanie – 280 głosów.
Pozostałe miejsca zajęli:
4. Żabki z Koleczkowa – 277
5.Smerfiki z Zielonego Zakątka w Bojanie – 259
6. Żabki z Bojana – 246
7. Chór „Essa” z Koleczkowa – 125
8. Agatka Baranowska – 111
9. SP Jeleńska Huta – 106
Jury w składzie:
Małgorzata Kaszubowska – Przewodnicząca
Aleksandra Perz – członek
Beniamin Koralewski – członek
po wysłuchaniu wykonań postanowiło przyznać nagrody:
Kategoria przedszkola i klasy „O” – solo
I miejsce – nie przyznano
II miejsce Agatka Baranowska
Kategoria przedszkola i klasy „O”- zespół
1. „Sówki” z SP przedszkola w Koleczkowie
2. „Smerfiki” z Zielonego Zakątka w Bojanie
3. „Jeżyki” z przedszkola w Szemudzie
Kategoria klasy IV – VI – zespół
1. Chór „Essa” z Koleczkowa
Pozostałym uczestnikom Jury przyznało wyróżnienia.
Nagrody wszystkim uczestnikom wręczone zostaną podczas koncertu w dniu 24.05. w Centrum Samorządowym w Szemudzie. Koncert rozpocznie się o godz. 18:00.