W dniu 28 września rozpoczął się Powiatowo-Gminny Plener Malarski. Impreza ta, odbywa się cyklicznie od 15 lat w Gminie Szemud. Jedynie w roku 2020 ze względu na panującą pandemię i związane z nią ograniczenia plener nie został zorganizowany. Również w tym roku przepisy sanitarne i zawarte w nich obostrzenia ograniczyły liczbę uczestniczących w nim malarzy do 22 osób. Wszystkie obrazy, które powstaną w trakcie tegorocznego pleneru będzie można podziwiać na zorganizowanej po plenerze wystawie. Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki do Centrum Muzycznego w Kielnie w dniu 01 października w godzinach 16-18 na zakończenie pleneru połączone z prezentacją prac. W tym dniu w pomieszczeniach Centrum Muzycznego wystawione będą również prace ceramiczne „Ceramiczek Donimierskich” oraz prace których autorami będzie młodzież uczestnicząca w zajęciach malarskich w drugim dniu pleneru malarskiego.

Tomasz Stein

Rozpoczęcie i wieczór integracyjny