11 listopada to dla naszej Ojczyzny bardzo ważne święto. W Gminie Szemud od lat staramy się podkreślać jego wagę poprzez organizację różnorodnych wydarzeń. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w obchody. Serdeczne podziękowania ślemy w kierunku Ks. dr. hab. Roberta Kaczorowskiego za odprawienie Mszy św. w intencji Ojczyzny, wszystkim pocztom sztandarowym i delegacjom, które swą obecnością podkreśliły wagę uroczystości, Orkiestrze Dętej Gminy Szemud pod kierunkiem A. Łysko za oprawę muzyczną Mszy  św. i przemarszu, uczestnikom biegu za dynamicznie wyrażaną radość z  istnienia niepodległej Polski na dystansie 1918m, strażakom OSP Szemud na czele z Komendantem Gminnym panem Pawłem Milewczykiem, za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom, pracownikom Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji za poświęcenie czasu, podczas dni wolnych od pracy, na zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystości, paniom kucharkom z SP w Szemudzie za ugotowanie pysznej grochówki. Dziękujemy panu Kazimierzowi Raulin oraz jego wyjątkowej córce Miłce za ujęcie naszej gminy na trasie Rowerowego Rajdu Południe – Północ – dla Niepodległej a także panu Jackowi Nawrockiemu za towarzyszenie Miłce aż do Władysławowa. Dziękujemy również  nauczycielom i dzieciom biorącym udział w Gminnym Konkursie Piosenki i Pieśni Patriotycznej oraz w Plastycznym Konkursie „Razem dla Niepodległej”. Dziękujemy dyrekcji  i nauczycielom  a także dzieciom z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie za zorganizowanie „Debaty dla Niepodległej”. Dziękujemy wreszcie wszystkim uczestnikom Mszy św. wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych i wszystkich innych wydarzeń.  Mogliśmy to święto uczcić – nie musieliśmy. I uczciliśmy je  RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ. Dziękujemy!

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                 Wójt Gminy Szemud

Aleksandra Perz                                                                                                          Ryszard Kalkowski