CENNIK OPŁAT – 2021r. obowiązuje od dnia 01 lutego 2021

za udostępnianie Gminnej Hali Sportowej w Bojanie

Cennik dla użytkowników Gminnej Hali Sportowej w Bojanie oprócz szkół z terenu gminy Szemud.

 

Lp. Wyszczególnienie Czas wynajmu Cennik 

ceny brutto

1. Hala Sportowa – cała płyta główna

na treningi sportowe dla zakładów pracy, indywidualnych grup

1 godz. 145 zł
1.a Hala Sportowa – cała płyta główna

Kluby sportowe z terenu Gminy Szemud, prowadzące grupy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym

1 godz. 98 zł
1.b Hala sportowa – cała płyta główna

mecze, imprezy sportowe

Czas imprezy cena umowna1)
1.c Hala sportowa – cała płyta główna

Na inne cele-na imprezy targowe, wystawiennicze, estradowe, koncerty i inne imprezy komercyjne

Czas imprezy cena umowna1)
2. Hala Sportowa – 1 część płyty głównej 1 godz. 62 zł
3. Sala fitness 1 godz. 52 zł
4. Siłownia 1 godz. 10 zł/1 osoba

 

CENNIK OPŁAT – 2021r. obowiązuje od 01 lutego 2021

 

Cennik dla użytkowników Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie oprócz szkół z terenu gminy Szemud.

 

Lp. Wyszczególnienie Czas wynajmu Cennik 

ceny brutto

1. Hala Sportowa – cała płyta główna

na treningi sportowe dla zakładów pracy, indywidualnych grup

1 godz. 98 zł
1.a Hala Sportowa – cała płyta główna

Kluby sportowe z terenu Gminy Szemud, prowadzące grupy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym

1 godz. 98 zł
1.b Hala sportowa – cała płyta główna

mecze, imprezy sportowe

Czas imprezy cena umowna1)
1.c Hala sportowa – cała płyta główna

Na inne cele-na imprezy targowe, wystawiennicze, estradowe, koncerty i inne imprezy komercyjne

Czas imprezy cena umowna1)
2. Hala Sportowa – 1 część płyty głównej 1 godz. 62 zł
3. Sala fitness 1 godz. 52 zł
4. Sala fitness

Kluby sportowe z terenu Gminy Szemud, prowadzące grupy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym

1 godz. 47 zł
5. Pomieszczenie klubowe (tz. Bar) 1 godz. 30 zł

Załącznik: Zarządzenie dyrektora GCKSiR : Cennik opłat za udostępnienie Gminnej Hali Sportowej w Bojanie i Hali Widowiskowo – Sportowej w Szemudzie z dnia 01 lutego 2021

Zarządzenie najem hal

Zarządzenie najem hal