Wraz z Małgorzatą Kaszubowską zapraszamy dzieci, młodzież a nawet osoby dorosłe utalentowane wokalnie i tanecznie do udziału w tworzącym się zespole o charakterze folkowym. Zespół będzie spotykał się regularnie raz w tygodniu we wtorki. Pierwsze spotkanie – przesłuchanie do zespołu- odbędzie się we wtorek właśnie – 10 września, w Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu o godz.17.00.

Zajęcia będą odpłatne i kosztować będą 100,00 zł za miesiąc. Będzie to opłata stała, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu i obecności na zajęciach. Nawet jeśli będziemy przygotowywać się do występu i konieczne będzie przeprowadzenie wielu prób, opłata nie ulegnie zwiększeniu, ani zmniejszeniu w przypadku indywidualnej absencji lub przypadających świąt. (Wakacje i ferie zimowe stanowią wyjątek).

Chcemy powołać do życia zespół  wykonujący energetyczne utwory folkowe inspirowane folklorem Polski, Europy i świata.

O szczegółach informowac będzie Małgorzata Kaszubowska – 506 791 589

oraz Aleksandra Perz – 601 711 181

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!!!