Pan Leszek Walkowiak jest mieszkańcem Łeba. Medal otrzymał za swoją działalność i pracę na rzecz rozwoju kultury. Przez wiele lat w GCKSiR w Szemudzie był wzorowym pracownikiem i dobrym kolegą . W imieniu własnym i wszystkich pracowników GCKSiR w Szemudzie składamy panu Leszkowi serdeczne gratulacje i jesteśmy dumni, że był częścią naszego zespołu.

Na uroczystej Gali Kultury Powiatu Wejherowskiego pan Leszek otrzymał również gratulacje i podziękowania od Wójta Gminy Szemud Ryszarda Kalkowskiego.

Poniższy tekst pochodzi ze strony FB Powiatu Wejherowskiego:

 Nagrody dla lokalnych działaczy kultury

W auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, w ramach obchodów Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, odbyła się uroczysta Gala. W trakcie wydarzenia Medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” nagrodzono osoby, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji lokalnej kultury.
Medalami uhonorowano: Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”, Klub Hafciarski „Tulpa”, Jaromirę Labuddę, Justynę Pomierską, Leszka Walkowiaka, Waldemara Szczypiora, Wandę Kantecką oraz Mieczysława Formelę. Ponadto Nagrodą Remusa, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, wyróżniono Marka Gerwatowskiego z Rumi.
– Dziękuję twórcom, działaczom kultury, regionalistom oraz organizacjom za upowszechnianie i propagowanie kultury kaszubskiej, kultywowanie lokalnej tradycji oraz przekazywanie w różnych formach bogatej historii Ziemi Wejherowskiej. To dzięki Wam Drodzy Laureaci nasza tradycja i kultura kaszubska jest wciąż żywa i niezmiennie urzeka nas swoim pięknem i unikatowością – powiedziała Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. W wydarzeniu udział wzięła delegacja z Rejonu Święciańskiego, z którym od wielu lat współpracuje Powiat Wejherowski. Goście z zaprzyjaźnionego samorządu przyjechali z zespołem „Aukstaitija”, który wystąpił podczas Gali. Spotkanie uświetnił także występ chóru „Camerata Musicale” oraz Artura Sychowskiego.

Pan Leszek w oczekiwaniu na rozpoczęcie Gali Kultury Powiatu Wejherowskiego

Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius otwiera uroczystą Galę.

Wicestarosta Jacek Thiel odczytuje laudację do medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” dla Leszka Walkowiaka.

Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke odczytuje uchwałę Rady Powiatu Wejherowskiego o nadaniu panu Leszkowi medalu : „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke odczytuje uchwałę Rady Powiatu Wejherowskiego o nadaniu panu Leszkowi medalu : „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”

Moment wręczenia Leszkowi Walkowiakowi medalu przez Starostę Powiatu Wejherowskiego Gabrielę Lisius.

Gratulacje dla Leszka od Zarządu Powiatu Wejherowskiego

Pamiątkowe zdjęcie. Od lewej Wicestarosta Jacek Thiel, Leszek Walkowiak, Starosta Gabriela Lisius, Przewodniczący Rady Powiatu Józef Reszke.

Przemówienie nagrodzonego Leszka Walkowiaka po otrzymaniu medalu.

Zdjęcie na tle zespołu „Aukstaitija” z Rejonu Święciańskiego który swoimi występami uświetnił Galę Kultury Powiatu Wejherowskiego. Z  Rejonem Święciańskim  od wielu lat współpracuje Powiat Wejherowski.